RightLeft
 
 

Att tänka på vid trädfällning i Värmdö

Trädfällning på Värmdö måste ske på ett säkert sätt för både dem som utför fällningen och för omgivningen. Men det finns även andra saker man måste tänka på.

All trädfällning måste noga planeras i förväg för att säkerställa säkerheten. Det första man bör göra är att lokalisera de eventuella fastigheter, vägar och el-ledningar som finns i närheten. I vissa fall kan man behöva stänga av området runt själva trädet för förbipasserande. Men ofta räcker det med att sätta upp varningsskyltar och att stoppa trafiken precis vid själva fällningstillfället.

En fällning måste ske kontrollerat och i planeringen ingår att bestämma trädets fallriktning. De flesta träd har en naturlig fallriktning som beror på hur grenarna växer men också hur vinden blåser. Men står det ett hus i närheten är det inte säkert att man kan använda den naturliga fallriktningen. Genom att såga ur ett stycke och skapa en brytmån kan man få trädet att falla i en annan riktning.

Träd som står i villaträdgårdar eller i ett bebyggt område måste tas ner med hjälp av en annan teknik. I stället för att fälla trädet i ett enda stycke monterar man ner det bit för bit med hjälp av en kranbil eller skylift. Tekniken kallas sektionsfällning och utförs vanligtvis av arborister.

Viktigt att man vet var tomtgränsen går vid trädfällning

Innan man fäller ett träd måste man vara helt säker på att man får ta ner det. Står det på den egna tomten går det vanligtvis bra men det finns några undantag. Om trädet är väldigt gammalt och har ett kulturvärde kan man behöva tillstånd från kommunen innan man sågar ner det. Likaså om det är boplats för sällsynta insekter eller fladdermöss.

Är man osäker på vad som gäller ska man kontakta sin kommun. Likaså om man inte riktigt vet var tomtgränsen går. Sågar man ner träd som står utanför tomten eller träd som inte alls får fällas kan man dömas till böter eller fängelse.

Mindre träd kan man många gånger själv klara att fälla men ska man ta bort ett större träd är det bättre att anlita ett företag som är experter på trädfällning. Som privatperson kan man använda sig av rot-avdraget.

14 Aug 2023

Nyheter från Rum & Trädgård


Nyheter från utställare