RightLeft
 
 

Förvaltning av bostadsrätter i Stockholm

Om din bostadsrättsförening är relativt liten kan kostnaden för egen förvaltning bli orimligt hög. Det går att lägga ut teknisk förvaltning i Stockholm.

Du är sedan flera år ordförande i en bostadsrättsförening. Det är återigen dags för årsmöte i föreningen och du befarar att de boende kommer att knorra när årsredovisningen kommer att presenteras. Inte nog med att energikostnaderna har gått i taket. Dessutom blir kostnaden för själva förvaltningen av fastigheterna allt högre för varje år som går.

Vid ett styrelsemöte inför årsmötet tar du upp en känslig fråga. “Ska vi inte se om vi kan lägga ut den tekniska förvaltningen på ett separat bolag?”, nämner du försiktigt. Reaktionen är den du förväntade dig. “Då tappar vi ju helt och hållet kontrollen av våra fastigheter”, påstår en ledamot.

Offert på förvaltning i Stockholm

Som långvarig ordförande är du van vid att bemöta kritiska invändningar från styrelsen. “Det kan ju inte vara fel att ta in offerter från företag som sysslar med förvaltning för BRF i Stockholm”, svarar du med bestämd röst. “Ett sådant företag har ju en bred erfarenhet från olika föreningar som kan leda till flera besparingar”, poängterar du samtidigt som flera ledamöter instämmer.

Styrelsen tar således in offerter på teknisk förvaltning av fastigheterna. Offerterna omfattar förutom daglig skötsel också viktiga utredningar av exempelvis läckage av energi. För att ventilationen ska fungera kan företaget som väljs också göra en OVK-utredning. Att utreda brandskyddet är en annan uppgift. Och inte minst kan företaget se till att långsiktiga underhållsplaner kommer på plats.

21 May 2023

Nyheter från Rum & Trädgård


Nyheter från utställare