RightLeft
 
 

Grannen i Stockholm hade gjort radonundersökning

Höga halter av radon är skadliga för oss människor. Misstänker man att det kan vara fallet hemma kan det vara klokt att göra en radonundersökning i Stockholm.

Lisa hade varit över hos grannen på en fika. När hon kom hem hade hon något oroande att berätta för sin man Lars. Hon hade fått veta att en av grannarna längre ner på gatan fått problem med lungorna och nu hade det visat sig att de hade radon i huset. Troligtvis i den blåbetong som använts vid bygget.

Nu blev även Lars orolig. Vad han mindes hade husen i området byggts under samma tidsrymd. Därför var det inte helt omöjligt att även deras hus byggts med samma typ av betong. Även om det inte behövde vara så.

Ville inte chansa och bokade en radonundersökning i Stockholm

Paret kontaktade ett företag som arbetade med radonundersökning i Stockholm. Firman kom till huset med radonmätare som skulle placeras i två olika rum per våning. Där skulle de stå och samla in data under två till tre månader för att sedan lämnas för analys.

Det var lite frustrerande att vänta tyckte Lars, men hade de bott där i tio år kunde inte några månader till göra skillnad. Ingen av dem hade några fysiska symtom som visade på radonpåverkan.

Efter väntetiden blev de kontaktade av firman igen och fick veta att deras hus var radonfritt. De var så glada att de tagit beslutet om radonundersökningen. Nu kunde de andas ut och slippa oroa sig i onödan.

8 Apr 2022

Nyheter från Rum & Trädgård


Nyheter från utställare