RightLeft
 
 

Hur påverkar en köksrenovering i Stockholm din hälsa?

När du utför en köksrenovering i Stockholm ska du vara noga med att följa arbetsmiljölagens olika regler. Allt för att du inte ska ådra dig några skador.

Vid en köksrenovering kan det lätt uppstå situationer där gammalt ska rivas innan det nya kommer på plats. I samband med varje rivning kan det lätt uppstå skador om du inte har ordentligt på fötterna, i dubbel bemärkelse. Tappar du något på tårna utan ordentliga skor skadar du fötterna.

Vet du inte vad som gäller vid en rivning så kan du göra misstag som sedan står dig dyrt. Risken för att du får in damm i lungorna kan vara överhängande vid ett bygge. Innehåller dammet asbest till exempel kan det medföra livsfarliga besvär med dina lungor. Se till att du har rätt skyddsklädsel.

Köksrenovering har blivit populärt i Stockholm

Att det har blivit så populärt att utföra köksrenoveringar i Stockholm kan påverka din arbetsmiljö. Samtidigt som det skapar nya jobbmöjligheter ger det dig en möjlighet att vara med och påverka hur du som snickare och byggare kan bidra till en säkrare arbetsmiljö.

Allt det här har lett fram till att det nu är ett växande intresse för alternativa byggmetoder. Likaså har man lagt sig vinn om att materialet man använder är så miljövänligt som möjligt. Det ena leder till det andra och gör det nu möjligt att prata om miljövänliga köksrenoveringar. Bättre både för de som bygger och de som faktiskt ska bo där sedan.

20 Jul 2023

Nyheter från Rum & Trädgård


Nyheter från utställare