RightLeft
 
 

När du behöver dränering i Dalarna

Är det så att du behöver en dränering i Dalarna? Om tomten håller på att svämma över för att tomten ligger vid foten på ett berg, invid en skog som växer ovanför den egna tomten, eller ligger lägre än omgivning kan det hända att vatten strömmar in på den egna gården kan man behöva dränera kring huset, eller så vill man dränera hela tomten.

Till en dränering behöver man dels stora maskiner för att genomföra en sådan. Men dessutom behöver man personal som kan hantera de stora maskinerna. Att hantera sådana kan vara för svårt för en lekman. Har man ingen vana vid att hantera en grävmaskin i närheten av hus och bilar, kan man skada dessa om man inte vet hur man ska undvika just det.

Hitta uthyrare av stora maskiner

Det är inte alltid det lättaste att hitta någon som hyr ut så stora maskiner. Det krävs oftast att dessa har en stor maskinpark, för att få en lönsamhet i verksamheten. Det man kan leta efter, är om man kan hitta ett blag som ägnar sig åt stora entreprenader och bygger både broar, vägar och stora fastigheter. Om man hittar ett sådant bolag, kan det hända att de även hyr ut de maskiner som de för tillfället inte behöver. Men var hittar man dem? Det kan vara svårt att hitta dem just om man bor på en mindre ort, men breddar man sökningen kan man hitta något bolag som både arbetar med dräneringar och som kanske hyr ut maskiner samtidigt.

Googla "dränering Dalarna" för att hitta hjälp

Om man inte känner till något sådant bolag, kan man börja med att google "dränering Dalarna" för att få Googles sökmotorer att ta fram en lista med sådana bolag som har angett att de arbetar med dräneringar och arbetar i hela Dalarna. Det kan ju hända att det bolaget inte finns just på den egna orten, men finns någon annanstans, men inom en radie på 20-30 mil. Frågan är om man kan frakta hem så stora maskiner på egen hand, eller behöver hjälp? Och har man lyckats lösa frakten, så ska de stora maskinerna sedan parkeras någonstans på tomten när de inte arbetar, och har man en så stor tomt? Då kan det vara lättare att anlita en firma som arbetar med dräneringar så får de själva lösa frågan med transporter. De tar sedan hand om dem när arbetet är klart. Samtidigt slipper du bekymra dig om jobbet och maskinerna.

1 Nov 2019

Nyheter från Rum & Trädgård


Nyheter från utställare