RightLeft
 
 

När lekplatsen bör anpassas

Är du fastighetsägare? Har du sett över lekplatsen som finns vid din fastighet nyligt? Om inte så bör du göra det. EU har bestämt att lekplatserna ska vara så säkra som möjligt. De har regler om hur underlaget ska se ut, som ligger under till exempel gungorna, under lekställningarna, hur gungornas ställningar ska se ut. Det finns bestämmelser om hur karusellerna är konstruerade, hur gungorna ska vara fästa vid gungställningen och hur höga kanterna ska vara till sandlådan, och så vidare.

Omöjligt förutse skador utan barn

Om man som vuxen inte själv har barn är det omöjligt att förstå vad som kan föranleda till skador hos barn, utifrån hur en lekplats är utformad. Utan att ha haft barn kan man inte förutsäga vilka utstickande delar som ett barn kan göra sig illa på. Däremot kan alla som en gång har arbetat med barn, göra det. De har sett otaliga barn leka på olika lekplatser, och har sett vad som fungerar och vad som är viktigt när man utformar lekplastutrustning. Till exempel bör lekställningar ha ett visst mått när det kommer till öppningar som barnen ska krypa genom. Det är viktigt att lekställningarna inte är för höga, och många ställningar måste ha fallskydd och räcken som lindrar fallet. Samtidigt får en lekplatsen inte vara så säker att den inte lockar till lek. Därför bör en lekplats vara både lockande till lek och vara säker för ett barn att leka vid.

Renovera en lekplats?

Om man tycker att det var nyss som man skaffade hem en lekplatsutrustning, kan man renovera den. För att göra det kan man ta kontakt med ett byggföretag som arbetar med lekplatsutrustningar och som kan renovera sådana. De vet hur de ska göra för att säkra en lekplats. Dessutom bör en lekplats besiktigas med jämna mellanrum. Om en lekplats ska vara säker, måste man underhålla den regelbundet. Det får ju inte vara så att gungorna är så slitna att de släpper när något barn gungar i den, eller att en lekställning är så skranglig att den ramlar ihop när många barn leker på den samtidigt.

Anlita en erfaren byggare 

Ska man renovera, besiktiga eller säkra en lekplats är det viktigt att anlita ett företag som är erfarna och har kompetensen att besiktiga den, säkra den eller renovera den. Och det är mycket viktigt att även handikappade ska kunna komma åt att leka på en lekplats. Här kan du läsa mer om vad som krävs av en lekplatsutrustning.

10 Jun 2019

Nyheter från Rum & Trädgård


Nyheter från utställare