RightLeft
 
 

Proffs hjälper dig med din gårdsrenovering

Över hela Stockholm med dess förorter finns problem med gårdar som behöver fräschas upp och renoveras. Gården är en viktig del av helhetsupplevelsen för de boende i fastigheterna runt omkring. Dessutom höjer en väl underhållen gård mellan huskropparna priset på hela fastigheten. Därför är det viktigt att renovera innergårdar som har slitits ner.

“En gårdsrenovering är mer krävande än att fixa trädgården i ett vanligt villakvarter. Det är fastighetsägarens ansvar och ska fungera för alla de som bor runt omkring”

Det bästa resultatet får du om du anlitar professionell hjälp när du ska ordna en gårdsrenovering i Stockholm. Att genomföra en gårdsrenovering är betydligt mer krävande än att fixa trädgården i ett vanligt villakvarter. Gården är fastighetsägarens ansvar och ska fungera för alla boende i husen kring den.

Fasad och innergård ska passa ihop

De flesta fastighetsägare förstår att det är viktigt att han bra bostadsyta och en bra fasad. Det är ju det som är ansiktet utåt för alla som bor och ser huset. Men tyvärr förstår inte lika många hur viktigt det är med en väl fungerande innergård.

Om du bor i en fastighet, eller äger en fastighet, där innergården är undermålig kan det tyvärr leda till en rad olika problem.

Som fastighetsägare kan du tänka att hela fastigheten är en kropp. Att strunta i innergården är som att försöka strunta i att du har en dålig rygg. Förr eller senare kommer det ge dig stora problem. Att renovera och sköta sin innergård lika väl som fasaden visar att du som äger en fastighet har ett helhetstänk. Fasad och gård ska passa ihop, som det var designat från begynnelsen.

Vanligt med äldre material

Många hus i Stockholm byggdes vid förra sekelskiftets början då man använde andra material vid nybyggen än vad vi är vana vid i dag. Det innebär att du som äger en äldre fastighet får räkna med att kontrollera med jämna mellanrum hur gården är konstruerad och planerad. Annars finns risk för skador och ras. Med åren kan till exempel regnvatten förändra förutsättningarna för gammalt byggnadsmaterial och försämra fastighetens hållbarhet.

Kolla staket och gungställningen!

Men även betydligt senare konstruktioner som finns ovan jord, till exempel staket och tvättställningar från mitten av 1900-talet, kan ha konstruerats eller helt enkelt nötts ner på ett sätt som gör dem direkt farliga för de boende om de inte kollas regelbundet då och då.

Tvättställningar i metall eller en konstruktion där trä och metall används samtidigt är vanliga på gårdar från mitten av 1900-talet då fler svenskar flyttade in till städerna. En hel del ställningar och grindstolpar sitter fast i en betongklump som är nedgrävd i marken. Med tiden kan jorden runtomkring ändrats och vatten kan ha eroderat betongen. Det samma gäller med gamla gungställningar och klätterställningar. Det som en gång vara stabilt kan helt enkelt lossna och leda till fara om inte fastighetsägaren håller koll.

Den som anlitar proffs för att renovera innergården i Stockholm får hjälp av hantverkare som vet vad som behöver kollas. När fel upptäcks vet de också hur felen ska åtgärdas på ett säkert och effektivt sätt.

6 Mar 2019

Nyheter från Rum & Trädgård


Nyheter från utställare