RightLeft
 
 

Undersök tomten innan du börjar bygga

Den som bygger nytt på en tomt som de inte känner till så väl kan komma att bli tvungna att spränga och spräcka, schakta massor och planera tomten innan man börjar bygga. Att gräva på en tomt och schakta tar stora kostnader i anspråk. Har man inte gjort en stor kontroll av tomten, med bland annat inmätningar på tomten, kan det dyka upp stenar på tomten som man måste flytta på. Efter många år kan tomten ha förändrats till den grad att tomten måste planeras om helt och hållet. 

Vad är en inmätning

En inmätning görs väldigt noggrannt. Det är ett sätt att få reda på vad som finns inuti marken, tar hänsyn till landhöjningar, stenar som rör sig i marken och kan mäta hur en tomt kommer att kunna se ut i framtiden. Detta att räkna med framtiden är ett av inmätningens styrkor och som man inte kan åstadkomma på egen hand. Denna typ av mätningsteknik är viktig inom bygg- och anläggninsprojekten. Man får då både en volymberäkning och mängdreglering så att man vet hur man bör spränga och om man behöver riva.

Vad du bör göra

Genom att göra kontrollpunkter som man kontrollerar under tid. På det sättet kan man förutsäga vad man bör göra för att åstadkomma de förändringar som man önskar för sin tomt. Genom att göra en inmätning får du som tomtägare och husbyggare får man veta hur man bör dränera, för att undvika fukt. Man får veta hur husgrunden bör dräneras för att hållas så fritt från fukt som det är möjligt. Man kan göra detlajmätningar och dokumenteringar för att veta hur fastigheten bör byggas för bästa möjliga resultat.

Olika tomter kräver olika husgrunder

När man väl vet hur tomten och marken ser ut, även inuti och får veta hur marken kommer att förändras i frmatiden finns det bredare kunskap för att kunna ta hänsyn till hur marken kommer att förändras. Med mer informaiton kan man fatta bättre beslut som kommer att påverka huset och hur det kommer att stå i framtiden. Planerar man andra saker på tomten vet man hur man ska bygga.

Hur marken ser ut och kommer att se ut, avgör vilken husgrund osm passar bäst för huset. AHr man en mark med stor terräng och skillnader mellan olika höjdnivåer bör man bygga med olika slags husgrunder. Ju större höjdskillnader bör man bygga till exempel ett hus som står på pålar, eller ett souterränghus, som är byggt med tanke på höjdskillnader. Har man en slätt tomt som man vet kommer att så bestå, kan man gjuta en betongplatta som husgrund.

Läs mer om inmätningar på: http://www.inmätning.com.

28 Aug 2018

Nyheter från Rum & Trädgård


Nyheter från utställare